יום שני, 7 במרץ 2011

המחקר שלא יערך לעולם

מהו המחקר שרשויות הבריאות לעולם לא יערכו (וכמובן לא יספקו לו מימון)? מדוע לא נערך המחקר הזה ב-60 השנה בהן קיימות בעולם תוכניות חיסונים כלל-ארציות? כיצד מסבירות הרשויות את העובדה שמחקר זה מעולם לא נערך? האם הן יודעות מראש את תוצאותיו של המחקר ולכן נמנעות מלערוך אותו? ומה כל זה אומר על תוכנית החיסונים?