יום שבת, 16 בנובמבר 2013

הרופא הטוב

ד"ר אנדרו וויקפילד הוא כנראה האדם המושמץ ביותר על ידי כל אותם אלו המתפרנסים משיווק חיסונים. כמו רבים וטובים לפניו, שהפכו לדמויות מופת היסטוריות לא לפני שזכו לסבול את אכזריותו של הממסד של תקופתם (גלילאו, זמלוויס), ד"ר וויקיפלד הוא אדם ישר ואמיץ שחטאו היחיד הוא אמירת האמת ועמידה איתנה לנוכח מתקפה-רבתי מצד בעלי האינטרסים.